Crònica Seminari Miró: els Grups Cooperatius Ciutadans continuen treballant per Les Rambles

El procés cooperatiu Les Rambles va encetar la fase de propostes el passat dia 28 de març amb el Seminari Miró celebrat a l’Arts Santa Mònica. Trenta-dues persones de tots els Grups Cooperatius Ciutadans que col·laboren en aquest procés es van reunir per a treballar els continguts dels objectius i criteris dels documents que definiran l’actuació futura de Les Rambles i que conformaran el Document Estratègic d’Actuació (DEA): el Pla de gestió cultural i equipaments, el Pla de gestió d’espais de gran afluència, el Pla de dinamització comunitària i temporal i l’Avantprojecte d’urbanització de Les Rambles. Aquest Document Estratègic d’Actuació (DEA) serà el document final del procés cooperatiu on s’englobaran tots els punts treballats durant el procés.

Aquest treball al seminari va tenir dues parts. La primera va consistir en un debat de diversos punts sobre les Rambles, que van tenir molt bona acollida per part dels Grups Cooperatius. Una vegada finalitzat el debat es va iniciar un taller en el què es van treballar unes escenes on es definien accions que al futur es voldrien desenvolupar a Les Rambles.

Amb tota la informació treballada, la proposta va prenent forma, seguim!
Abans del 22 d’abril, el Document Miró, amb tots aquests objectius i criteris, estarà disponible al web per a la seva consulta. El document serà la base per al treball del pròxim Taller Obert a tota la ciutadania .

Des de l’equip Km_ZERO volem agrair la feina de tota la gent que participa activament als GCC.

#RepensemLesRambles