Presentació

.

Les Rambles, un procés cooperatiu

El procés cooperatiu Les Rambles és la proposta de l’equip kmZero  guanyadora del Concurs Internacional convocat per l’Ajuntament de Barcelona per dinamitzar i remodelar la Rambla de Barcelona.

L’objectiu és retornar a la ciutadania un dels seus eixos històrics i més simbòlics, i fer-ho de manera cooperativa per tal que la seva transformació suposi una millora global d’aquest espai urbà central i vertebrador de la ciutat i de l’experiència de les persones que l’habiten, el visiten i el disfruten.

Aquest és un procés cooperatiu entre tècnics, ciutadania i administració per posar en marxa una proposta d’urbanització i redisseny, amb una metodologia innovadora per fer de la Rambla un lloc divers, flexible, sostenible, inclusiu, accessible, coherent, segur, intel·ligent, contextualitzat i confortable.

El projecte és una herència i relleu del treball fet prèviament per entitats, veïns i veïnes i administració per repensar la Rambla conjuntament i ampliar el debat a tota la ciutat. Ara es vol concretar en un conjunt d’estratègies que acompanyin la seva reurbanització. I fer-ho, novament, com una tasca conjunta.

Les Rambles és el nom triat per identificar un projecte que vol beure de tota la diversitat, complicitats i complexitats d’aquest espai urbà de Barcelona.

El procés per a la definició de les actuacions de dinamització i millora de Les Rambles, amb les seves intervencions físiques i socials necessàries, convocat des de l’Ajuntament de Barcelona i dinamitzat per l’equip km-Zero, és planteja partint d’un seguit d’objectius  i a partir del treball cooperatiu entre ciutadania, administració i tècnics experts.

Les Rambles,
un espai d’interès comú que atrau i convoca a tothom

Les pròpies bases del Concurs Internacional convocat l’any 2017 per l’Ajuntament de Barcelona instaven a fer propostes metodològiques que garantissin una aproximació i uns plantejaments d’intervenció que fossin integrals. Estratègies i avantprojecte d’urbanització havien d’avançar de la mà al llarg de totes les etapes, les inicials de creació dels espais de cooperació i anàlisi, les de diagnosi compartida i les de coproducció de propostes.

KmZero proposa treballar amb unes dinàmiques contínues de cooperació entre tècnics, ciutadania i administració. La idea és construir durant el propi procés cooperatiu de treball una “Comunitat Rambles” que en el futur podria integrar-se més fàcilment en la gestió del passeig des d’un govern participat i democràtic.

A ningú se li escapa que la Rambla és un espai públic que diverses col·lectivitats identifiquen com a propi: els veïns i veïnes que hi habiten, les persones que hi treballen o que hi tenen negocis, les que hi ramblegen o les que la visiten. Les Rambles són de tots i de totes.

Per això, la construcció d’una “Comunitat Rambles” que se senti dipositària legítima dels desitjos i visions és una qüestió rellevant i clau en l’èxit de la transformació social, econòmica, ambiental i urbanística d’aquest passeig històric i central de Barcelona.

La proposta d’un treball de cooperació ciutadana que acompanyi la definició de les estratègies d’actuació i del projecte d’urbanització posa de relleu que, encara que un espai públic tingui “les condicions necessàries” per a ser considerat un espai públic, sovint no té “les condicions suficients” per a poder ser considerat alhora un “lloc comú”. Li cal una comunitat que s’hi senti vinculada i amb forts lligams socials d’arrels locals i mirada universal, que vulgui participar en la gestió quotidiana d’aquest espai.

Per a construir aquesta “Comunitat Rambles” s’han creat quatre grups de cooperació ciutadana que mentre duri el procés de redacció del Document d’Estratègies d’Actuació per part de Km-Zero s’organitzaran per a participar en espais de capacitació, seminaris, tallers i activitats.

Es tracta de capbussar a totes aquelles persones implicades al llarg d’un procés cooperatiu en tot un seguit de pràctiques de construcció de relat comú i definició d’interessos comuns, que puguin esdevenir un laboratori ciutadà de democràcia i cooperació que tingui un doble efecte positiu: crear eines i capacitació per a la comunitat Rambles i futures comunitats d’arreu i aportar millores a les polítiques públiques de l’administració, amb tota la riquesa i diversitat d’aportacions que s’hi poden abocar.

L’objectiu final és crear dinàmiques que permetin refer les estructures de confiança i les aliances entre la comunitat i les seves administracions de proximitat.

L’espai públic de la Rambla de Barcelona, a dia d’avui, és un espai d’interès comú que atrau i convoca a tothom. I és un espai també al que li cal amb urgència un relat coherent que integri totes les sensibilitats en un projecte col·lectiu comú.