Que són els GCC?

.

El procés de Les Rambles basa la seva idea de cooperació en el que hem anomenat Grups Cooperatius Ciutadans, GCC.

La redacció dels Document d’Estratègies d’Actuació (DEA) i avantprojecte i projecte executiu de les Rambles s’ha plantejat des de l’inici com un procés de disseny urbanístic integral en el cor del qual s’ha situat la ciutadania que treballa colze a colze amb els tècnics redactors de kmZero i els tècnics de l’administració. Sense cap jerarquia entre les diferents persones i en una dinàmica horitzontal i igualitària de federació de competències. A l’escalf del debat i el treball conjunt, al llarg de quasi mig any, es vol consolidar una dinàmica d’elaboració d’un relat crític tècnicament contrastat que ajudi a que es facin visibles les opinions minoritàries i es puguin articular i matisar les majoritàries. Superar els posicionaments excloents i reconèixer la diversitat de marcs mentals presents entre els agents de les Rambles serà el resultat “gastronòmic” d’una nova cultura de participació i cooperació ciutadana i administrativa en el territori.

Els quatre Grups Cooperatius Ciutadans tracten les Rambles de manera holística, però cadascun des d’una perspectiva diferent:

Diagrama dels GCC a l'Espai de Cooperació Ciutadana

Diagrama dels GCC a l’Espai de Cooperació Ciutadana

.

Els Grups Cooperatius Ciutadans estan formats per representants d’entitats interessades en cada temàtica, ciutadania experta en temes específics, integrants d’àrees rellevants de l’administració i els mateixos tècnics de l’equip kmZero. La seva estructura és per tant sempre la mateixa: Un bloc de TÈCNICS: els de l’equip redactor kmZero i membres dels seus dos equips (equip d’Estratègies i equip d’Urbanització) i els tècnics municipals de les àrees sectorials corresponents; Un bloc de CIUTADANIA EXPERTA, en la què s’han escollit persones pertanyents a entitats sectorials vinculades amb les temàtiques de cada grup o persones que a nivell individual en són expertes; I finalment un darrer bloc de representació del TERRITORI i en el què hem inclòs associacions veïnals i associacions de diferents eixos comercials.

Aquests Grups s’han anat construint artesanalment, contactant amb entitats i ciutadania que representen diferents àmbits i sensibilitats. Tot i ser concebuts com a grups autònoms, es preveu el seu reforç i seguiment per part de membres de l’equip kmZero.

Cada grup cooperatiu específic busca ser complementari dels altres i alhora la porta d’entrada d’altres agents que es puguin sumar als tallers oberts i també que puguin participar de tots els espais que genera aquest procés cooperatiu: web, decidim, programes públics, etc.

Reunió grups cooperatius 12.des.2017
Reunió grups cooperatius 12.des.2017