Equip kmZERO

.

El rescat de Les Rambles: estratègies + urbanització

Km-Zero és un equip amb un ampli coneixement de Les Rambles i molt proper a les seves dinàmiques ciutadanes. És el perllongament tècnic d’una iniciativa ciutadana per al rescat de la Rambla (Manifest SOS RAMBLA). La gran majoria hem col·laborat professionalment en els darrers anys amb l’administració del Districte de Ciutat Vella i la ciutat de Barcelona.

L’encàrrec es concreta en l’organització en dos grans equips:
—Equip d’Estratègies (Itziar González + Arnau Boix)
—Equip d’Urbanització (Olga Tarrasó + Lola Domènech)
—Dos caps d’interlocució:
Amb les administracions (Xavier Valls)
Amb la ciutadania (Itziar González)

Equip d’estratègies d’actuació

Itziar González: Arquitecta especialitzada en rehabilitació i patrimoni arquitectònic. Experta en processos de resolució de conflictes a l’espai públic i cooperació ciutadana en el territori.

Arnau Boix: Arquitecte especialitzat en disseny inclusiu. Fundador i director de la iniciativa estel* (Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures), d’on acumula una àmplia experiència en processos cooperatius de transformació urbana des de la planificació, la gestió i el disseny de l’espai públic.

Jordi Quiñonero: Sociòleg, especialista en sociologia urbana. Expert universitari en Planificació de Processos Participatius, Màster en Planificació Participativa per al Desenvolupament Local i en Participació i Desenvolupament Comunitari.

Paul B. Preciado: Doctor en filosofia, escriptor i comissari d’art contemporani. En els últims anys ha estat Director de recerca i programes públics al MACBA i Comissari de Programes Públics a l’exposició internacional Documenta 14 (Kassel i Atenes). El seu treball com a activista cultural consisteix a establir relacions entre les pràctiques crítiques i acadèmiques, les pràctiques artístiques i els moviments socials.

Sergi Cutillas: Economista i investigador. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UAB i Màster
en Anàlisi Econòmica per la BGSE. Té àmplia experiència en anàlisi de polítiques públiques i investigació econòmica i financera. Ha participat en campanyes per a la democratització de les finances, com la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute; i la Comissió de la Veritat del
Deute de Grècia (2015).

Iolanda Fresnillo: Llicenciada en Sociologia i Màster en desenvolupament i cooperació. Té àmplia experiència com a investigadora en política econòmica, així com en processos participatius, d’auditoria ciutadana, de mobilització
social i de dinamització comunitària. Ha estat gerent de la Fundació Tot Raval entre 2014 i 2016.

Pablo Cotarelo: Enginyer de mines especialitzat en energia i combustibles. Té àmplia experiència en política energètica i climàtica, així com en la gestió dels comuns, la regulació del sector elèctric, l’anàlisi de metabolisme social,
o els impactes dels tractats de lliure comerç.

Itziar Gimenez: Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses, Postgrau especialista en Auditoria i Postgrau
especialista en Tributació. Experta com a auditora interna, especialitzada en revisió de processos i control, amb experiència també com a auditora externa d’entitats públiques i auditories ciutadanes del deute.

Ernest Cañada: Investigador especialitzat en turisme responsable i treball decent. Coordinador del centre d’investigació Alba Sud i docent de l’Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Barcelona (CETT-UB).

Pablo Feu: Advocat. Especialitzat en habitatge i urbanisme. Assessor en matèria d’assetjament immobiliari i en l’elaboració d’estratègies, projectes i protocols d’actuació en matèria d’habitatge de les empreses municipals, entre d’altres, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.

Pere Mogas: Arquitecte especialitzat en planejament i gestió urbanística. Expert en documents estratègics sectorials relacionats amb l’habitatge i els usos i les activitats urbanes, obra pública, valoracions urbanístiques i estudis de viabilitat de promocions immobiliàries.

Mireia Peris: Arquitecta urbanista. Fundadora de la iniciativa estel* (Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures), des d’on ha participat en el desenvolupament de noves metodologies per abordar les transformacions urbanes des d’una perspectiva holística, centrada en les persones. Actualment forma part del Servei de redacció del Pla Director Urbanístic de l’AMB i és vocal a la Junta de l’SCOT (Societat Catalana d’Ordenació del Territori).

Fernando Casal: Professor, ara jubilat, d’Història i d’Història de l’Art a l’Institut Joan Boscà de Barcelona i membre de la plataforma ciutadana «Una altra plaça Lesseps és possible». Ha reeditat llibres de Borkenau i Orwell, així com ha escrit llibres d’Història de l’Art i d’Espanya adreçats a joves.

Xavier Valls: Arquitecte expert en gestió municipal, especialment a Ciutat Vella i Gràcia i tanmateix en les polítiques d’habitatge protegit i/o assequible.

Esteve Boix: Llicenciat en comunicació audiovisual i graduat multimèdia. Col·laborador de la iniciativa estel* (Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures), especialitzat en infografies i visualització de dades.

Francesc Sánchez: Geògraf especialitzat en Sistemes d’Informació Geogràfica. Àmplia experiència en bases de dades geogràfiques i en disseny cartogràfic.

Equip d’urbanització

Lola Domènech: Arquitecta (ETSAB). Treballa des de l’any 1995 en projectes d’arquitectura, espai públic i paisatge. Especialitzada en projectes estratègics de renovació urbana com el Passeig de Sant Joan i de protecció d’entorns patrimonials, com el Baluard del Migdia- Ciutat Vella, a la ciutat de Barcelona.

Olga Tarrasó: Arquitecta i Màster en Paisatge (UPC), va formar part de l’Oficina de Projectes Urbans de Barcelona del 1981 al 2000, desenvolupant, sola o en equip, projectes d’espai públic de rellevància, com la transformació del front marítim de la ciutat (Moll i Passeig Marítim de la Barceloneta i Moll de Barcelona).

Julià Espinàs: Dissenyador, desenvolupa, amb Olga Tarrasó, projectes de paisatge, arquitectura i disseny d’elements urbans. Han treballat amb projectes del Pla de Barris en diversos emplaçaments, també a la Barceloneta. Els darrers anys han desenvolupat estudis de planificació i ordenació de l’espai públic en el marc del planejament.

Ole Thorson: Dr. Eng. Camins de les politècniques de Copenhaguen i Catalunya. Especialista en temes de Mobilitat. Cap de Planejament de Trànsit de l’Ajuntament Barcelona (1970-1989). Director de Consultoria INTRA de 1972 fins ara. President de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit a Espanya des del 2009 i fins l’actualitat.n President de la Federació Internacional de Vianants (2005-2012). Treballs especials en Seguretat viària i amb vianants.

Albert Conesa: Enginyer Industrial especialitzat en instal·lacions i serveis urbans. Expert en integració i desenvolupament tècnic d’infraestructures i equipaments urbans.

Sebastià Ribot: Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb més de 25 d’experiència, especialitzat en projectes d’infraestructures i de desenvolupament urbà.

Cristina Pedraza: Arquitecta tècnica en execució d’obra, especialitzada en l’estudi i anàlisi de Projectes, tant d’obra civil com d’edificacions en entorns urbans, per a la determinació dels costos i condicions d’execució, avaluació d’alternatives pressupostàries i elaboració de documentació tècnica de referència.

Josep Selga: Biòleg consultor en Arboricultura urbana. Assessora molts ajuntaments de tot l’estat en planificació i gestió del verd urbà, especialment en arbrat urbà.

Nacho Guilera: Geògraf i Tècnic Urbanista, especialitzat en l’avaluació ambiental del planejament urbanístic. Expert en integració de criteris de sostenibilitat ambiental en el disseny de l’espai públic i en el desenvolupament urbà i territorial.

Eulàlia Miralles: Ambientòloga experta en avaluació ambiental de planejament urbanístic i en la coordinació de projectes de planificació estratègica a nivell ambiental i de medi natural.

equip kmZERO

D’esquerra a dreta
Primer davant: Jordi Quiñonero (Sociòleg), Francesc Sánchez (Geògraf), Pablo Feu (Advocat), Iolanda Fresnillon(Sociòloga), Esteve Boix (Multimèdia), Ernest Cañada (Investigador turisme), Itziar González (Arquitecta), Julià Espinàs (Dissenyador), Olga Tarrasó (Arquitecta), Lola Domènech (Arquitecta), Cristina Pedraza (Arquitecta tècnica), Jordi Parès (Enginyer mobilitat), Carmen Casal (SOS Rambla), Fernando Casal (Historiador), Alberto  Conesa (Enginyer).
Fila darrera: Pere Mogas (Urbanista), Konstantina Chrysostomou (Arquitecta), Mireia Peris (Urbanista), Sergi Cutillas (Economista), Pablo Cotarelo (Enginyer), Arnau Boix (Arquitecte), Paul B. Preciado (Doctor en Filosofia), Xavier Valls (Arquitecte), Sebastià Ribot (Enginyer), Cristian Tapia (Enginyer), Joan Estevadeordal (Mobilitat), Nacho Guilera (Geògraf), Ole Thorson (Enginyer mobilitat), Nadia Fava (SOS Rambla), Eduard Elias (SOS Rambla), Josep Selga (Biòleg)
Foto: Dolors Pena