Objectius per un rescat

.

Objectius generals

1. En relació al Pla de gestió de gran afluència:
Recuperar i diversificar usos. Sortir de la dinàmica de sobreafluència turística, i recuperar la massa crítica d’usuaris, per recuperar l’espai com a passeig, espai de lleure i pulmó verd estratègic. Pla de gestió de l’arbrat. Pla d’inspecció i seguretat.

2. Pel que fa al Pla de dinamització comunitària i temporal:
Crear un nou model socioeconòmic. Fer visible el circuit econòmic de Les Rambles i redistribuir els beneficis.
Reorientar l’oferta de serveis per acabar amb monocultius, apostant pel comerç de proximitat i serveis adreçats a la ciutadania i veïnat.

3. En relació al Pla de gestió cultural i d’equipaments: Reconnectar amb la història, la cultura pròpia i el teixit social. Connectar de nou amb la història patrimonial, cultural i política de Les Rambles. Reconvertir-la en una passarel·la de promoció de la cultura, l’activitat comunitària, educativa, i valors i propostes ciutadanes.

Objectius específics per a un rescat

1. Fer de Les Rambles un veritable eix vertebrador i identitari de la ciutat.
Requalificar Les Rambles com a espai urbà de passeig i d’estada, eix cívic i cultural a escala local i urbana. Definint-lo com a espai unitari, complex i flexible que permeti la pluralitat d’usos a diferents escales i la interrelació i posada en valor dels diferents equipaments culturals i edificis d’especial interès.

2. Recuperar la percepció de l’espai Les Rambles.
Requalificar la seqüència d’espais que històricament han caracteritzat els diferents trams. Treballar aquests espais amb continuïtat transversal. Posar en valor diferents elements catalogats i/o protegits de Les Rambles (façanes, arbres plataners, mercat de la Boqueria, botigues i elements urbans d’especial interès).

3. Millorar la permeabilitat, accessibilitat i mobilitat.
Incorporar els extrems de l’eix (Pl. Catalunya i Colom) per crear una lògica de continuïtat urbana mar-muntanya. Garantir la mobilitat amb transport públic i els accessos al metro, restringint el trànsit i alleugerir l’activitat comercial privada en l’espai públic. Eliminar els elements distorsionadors i/o obsolets.

4. Modernitzar els serveis existents amb criteris de sostenibilitat i eficiència.
Implantar noves tecnologies en les instal·lacions i serveis generals (enllumenat, reg, sanejament, telecomunicacions, recollida d’escombraries, reciclatge…), atenent a criteris de sostenibilitat i eco-eficiència en el seu conjunt. Millorar la salubritat i la higiene en tot l’eix.

5. Dissenyar un espai urbà del segle xxi: confortable i respectuós amb l’entorn.
Dissenyar un espai urbà confortable, harmònic, flexible, funcional i amable, amb zones d’estada agradables i ben dissenyades sota l’arbrat existent, proposant nou arbrat de regeneració i millorant les condicions del substrat vegetal. Racionalitzar la reubicació de quioscs, terrasses, mobiliari urbà, enllumenat i serveis existents.

6. Fer de Les Rambles un espai segur i referent universal obert a la pau i a la solidaritat.
Projectar un espai urbà que respongui amb subtilesa als aspectes clau de seguretat. Entendre el memorial com un homenatge a la pau, la cultura i la diversitat, que no es recreï en la por ni en la mort, sinó un homenatge a la convivència universal amb una mirada oberta i contemporània.