GCC Comunitat I Espai Públic

          #LesRamblesComunitat

.

Grup Cooperatiu Ciutadà de COMUNITAT i ESPAI PÚBLIC, en el què volem treballar per a fer de la Rambla un veritable eix vertebrador i identitari de la ciutat. Un espai urbà de passeig i d’estada que es defineixi com a espai unitari, complex i flexible i que permeti la pluralitat d’usos a diferents escales i la interrelació i posada en valor dels diferents equipaments culturals i edificis d’especial interès.

Més enllà de la proposta d’actuació física en el passeig, tenim també l’encàrrec de definir un pla de dinamització comunitària i temporal i un pla de gestió d’espai de gran afluència. La diversitat de visions i coneixements de les diferents persones convocades a aquest grup ens seran garantia de la qualitat de la proposta.

Diagnosi inicial Comunitat i Espai Públic

El diagnòstic inicial realitzat per l’equip de kmZero assenyala una sèrie de problemes associats a la vida de la Comunitat i l’Espai Públic a la Rambla.
Aquest diagnòstic es podria resumir en:

 • Dinàmica de sobreafluència turística molt consolidada i descontrol sobre els fluxos d’entrada; capacitat de càrrega desbordada, fet que impossibilita el gaudi veïnal.
 • Pèrdua del caràcter identitari a escala urbana (com a eix cívic i cultural vertebrador) i a escala local (com a espai públic de suport de l’activitat quotidiana).
 • Manca de capacitat per vertebrar i articular el sistema dels espais públics de la ciutat al seu entorn, i manca de continuïtat entre ells a través de Les Rambles, mancances en les connexions transversals i saturació de l’espai.
 • L’actual percepció com a espai purament lineal domina per sobre la lectura d’aquestes com a seqüència d’espais de característiques diverses i complexes.
 • L’actual proliferació de les concessions en l’espai públic als dos costats del passeig central provoca la seva divisió en tres eixos longitudinals, impermeables entre sí i de qualificació desigual.
 • Manca de confort general i d’espais d’estada agradables i confortables en relació al conjunt.

El GCC Comunitat i Espai Public treballa durant la primera fase al voltant d’aquestes i altres qüestions que sorgeixin del procés de diagnosi participativa, per definir les bases del document de criteris i objectius (o Document Miró) en relació a la Comunitat i l’Espai Públic a les Rambles.


Entitats i persones
GCC Comunitat i Espai Públic

Tècnics

 • Estratègies kmZero: Iolanda Fresnillo, Xavier Valls, Arnau Boix
 • Urbanització kmZero: Lola Domènech, Olga Tarrasó, Julià Espinàs
 • Tècnics municipals: —

Ciutadania Experta

 • Plataforma Carrers per a tothom (Ramon Torra, M. Morera/M. Garcia)
 • Laboratori d’Aprenentatge Comunitari (Elvira Pujol),
 • Plataforma Música Viva als Barri (Toni Oller)
 • Elisava (Arianna Mazzeo)
 • IED Barcelona (Sara Balestri)
 • SARAU (Edgar Vinyals)
 • Casal Gent Gran Josep Trueta (Dolors Gabelli)
 • La Negreta (Joves) (Martí Cusó)
 • NODE JOVES (Pla Jove Barcelona) (Alicia Aguilera)
 • C.O. SÍNIA (Valle Grande)
 • Fundació APIP ACAM (Alicia Perez)
 • CECAS (Celia Palacin, Maribel Cadenas, Miguel Fernández, Muntsa Beltran)
 • OACU-Observatori Antropologia (Manuel Delgado)
 • ABTS, FEM PLAÇA (Horacio Espeche)
 • GÒ/ACCIÓ CULTURAL DE BARRI (Lucia Vecchi)
 • Arquitectes Sense Fronteres (Xavier Codina)

Territori

ASSOCIACIONS VEÏNALS

 • Tot Raval (Anna Mateo, Oscar Esteban)
 • Av. Gòtic (Teresa Picazo, Reme Gómez)
 • Av. Casc Antic (Maria Mas)
 • SOS Rambla (Eduard Elias)

EIXOS COMERCIALS

 • Amics de la Rambla (Xavier Massip)
 • Via Laietana (David González)
 • La Plaça Reial (Patricia Radovic)
 • FEM (Elvira Vazquez)