GCC Cultura I Equipaments

          #LesRamblesCultura

.

Grup Cooperatiu Ciutadà de CULTURA i EQUIPAMENTS, des d’on volem aprofundir en el diagnòstic de quines són les problemàtiques i quin el potencial per al rescat cultural de Les Rambles. De fet, l’encàrrec que se’ns fa és, entre d’altres, l’elaboració d’un Pla de gestió cultural i d’equipaments, a través del qual es vol connectar de nou amb la història patrimonial, cultural i política de la Rambla, i reconvertir-la en un espai de promoció de la cultura, de l’activitat comunitària i educativa i dels valors i les propostes i iniciatives ciutadanes.

Diagnosi inicial Cultura i Equipaments

En el diagnòstic inicial realitzat per l’equip de kmZero s’assenyalen una sèrie de problemes associats a la Cultura i als equipaments de Les Rambles:

 • Deshistorització de Les Rambles, borrant la història cultural i política de la Rambla i de la seva tradició de resistència contra-cultural.
 • Visió enfrontada entre el monocultiu turístic i les activitats que reaccionen davant d’això.
 • Mercantilització dels espais públics i culturals: el llenguatge del benefici econòmic és el que domina la governança de la ciutat, també en els seus espais culturals.
 • Privatització de l’espai públic, especulació immobiliària i patrimonial, museïficació del casc històric.
 • Turistificació de la cultura: el turisme es converteix en el factor central de transformació de l’espai públic i de programació cultural.
 • Desconnexió evident entre els equipaments culturals presents en els seus voltants, entre ells i amb Les Rambles.
 • Manca d’equipaments culturals de proximitat que atenguin els interessos dels usuaris de Les Rambles, especialment als dels veïns i veïnes.
 • Proliferació de la cultura de l’oci nocturn així com el desaprofitament del lloc per a celebracions col·lectives i populars.
 • Augment de la perillositat nocturna, desatenció dels col·lectius més vulnerables (migrants, usuaris de drogues, treballadores sexuals, veïns, persones de la tercera edat, infants, persones amb diversitat funcional, etc.).
 • Criminalització de les formes d’antagonisme cultural que lluiten contra la privatització de la cultura.
 • Manca de centres educatius i de formació en arts al carrer; i una manca de serveis per als veïns i les veïnes.

D’altra banda, s’ha anat treballant en quines serien les estratègies de recuperació del que anomenem “Cultura Rambles”, pensant en Les Rambles com un “espai d’excepcionalitat cultural”, on la cultura, en totes les seves formes (art, exposicions, teatre, música, gastronomia, etc.) ha de rebre el suport de projectes específics que contribueixin al rescat de l’espai públic i a la diversificació dels seus usos.

El que es vol proposar és confrontar el monocultiu turístic de manera que la Rambla es consolidi com a espai cultural per excel·lència, que es converteixi en un museu-teatre-sala d’exposició a cel obert en el què es donin cita de manera transversal i encarnada totes les arts: teatre, arts plàstiques, fotografia, cinema, música, gastronomia, etc. Es tracta que la Rambla no sigui un espai només comercial, sinó fonamentalment cultural, dedicat a crear de manera col·lectiva, on es puguin compartir i promoure béns immaterials comuns.

El GCC Cultura i Equipaments treballa al voltant d’aquestes i altres qüestions que sorgeixin del procés de diagnosi participativa, per definir les bases del document de criteris i objectius (o Document Miró) en relació a la Cultura i Equipaments a les Rambles.


Entitats i persones
GCC Cultura i Equipaments

Tècnics

 • Estratègies kmZero: Paul B. Preciado, Itziar González, Fernando Casal, Laia Carbonell
 • Urbanització kmZero: Lola Domènech, Olga Tarrasó, Julià Espinàs
 • Tècnics municipals: Museu d’Història (Joan Roca)

Ciutadania Experta

 • Escola Massana (Xavier Capmany)
 • Laboratori d’Aprenentatge Comunitari (Elvira Pujol)
 • Ateneu Barcelonès (Eulàlia Espinàs, Manuel Guerrero)
 • PAAC (Nora Ancarola, Enric Mauri)
 • Gestors Culturals (Oriol Martí Sambola)
 • Antic Teatre (Semolina Tomic, Elisabet Ruiz)
 • Taller de Músics (Lluís Cabrera)
 • E.M. Juan Pedro Carrero (Jordi Farrés)
 • Diari El Raval (Javier Alegria)
 • Plataforma Música Viva als Barris (Toni Oller)
 • SARAU (Edgar Vinyals)
 • Casa Candela (Mònica)
 • Tallers Sant Jordi (Laia Varon)
 • AELC (Sebastià Portell)
 • Barcelona Ciutat de la Literatura (Marina Espasa)
 • Teatre dels Sentits (Carles Jorba)
 • La Casa dels Entremesos (M. Garrich/Josep Lluis)
 • El Lokal-Ass-Cultural El Raval (Iñaki Garcia, Joan Ollé)
 • SOS Monuments (María Cruz, Mercè Tatjer)
 • AADIPA (Victòria Bassa, Alvaro de la Peña)
 • Guionistes Associats de CAT (Carmen Abarca, Mercè Sàrrias)
 • PEN Català (Carme Arenas, Gemma Rodríguez)

Territori

ASSOCIACIONS VEÏNALS

 • Tot Raval (Anna Mateo, Oscar Esteban)
 • Plataforma el Borsì (Magda Blanes, Blanca Barbero),
 • Contrabanda FM/ F. JEITAI (Jordi Vizcaino)
 • SOS Rambla (Lluïsa Paytubi)

EIXOS COMERCIALS

 • Amics de la Rambla (Núria Llorach,  Alicia Berlanga)
 • La Plaça Reial (Roberto Tierz, Carmen Zapata)
 • FEM (Elvira Vazquez)