Treball cooperatiu Les Rambles

.

Funcionament i dinàmiques de cooperació ciutadana al territori

El rescat de les Rambles parteix d’un enfocament social i de proximitat, amb intervencions urbanístiques, però també econòmiques, culturals i de dinamització social, que aconsegueixin redefinir l’espai de la Rambla de forma que el que en elles succeeixi doni resposta a les necessitats ciutadanes. L’objectiu és que es faci des de la transversalitat, aportant la complexitat de coneixements que calen per emprendre la transformació d’un dels espais públics més complexos de la ciutat. I fer-ho cercant les interseccions entre múltiples interessos i, sobretot, el bé comú, construint complicitats i fomentant la cooperació entre ciutadania, administració i tècnics experts.

 

El Quilòmetre zero

El Quilòmetre zero. Des de l’equip kmZERO, contrastarem els plantejaments metodològics del Llibre Verd amb la resta de concursants, iniciarem el reconeixement dels agents a implicar i de la informació preexistent (a administració i ciutadania), engegarem els estudis complementaris i impulsarem la constitució del Grup Motor.

.

Metodologia: de la diagnosi a la cooprodució de propostes a través del diàleg de sabers

Es tracta de generar dinàmiques comunitàries i espais de cooperació entre els diferents agents implicats a Les Rambles i les diverses àrees d’influència, a partir de la metodologia d’Investigació-Acció Participativa (IAP). Aquesta metodologia consisteix a elaborar i compartir el coneixement col·lectiu sobre la problemàtica a afrontar, que serà la base sobre la qual realitzar propostes de millora generades de manera col·lectiva, tot capacitant els grups socials que viuen aquesta problemàtica per ser motor de la seva resolució.

En una primera fase hi ha una diagnosi compartida amb persones tècniques qualitatives i participatives d’anàlisi social que porten al disseny i coproducció de propostes i accions. Mentre el procés està en marxa, aquesta metodologia dona als implicats les eines i la capacitació per dur endavant activitats que van millorant i polint el procés i els resultats.

Estructura participativa

Grups cooperatius Ciutadans

La idea de cooperació es basa en en el que hem anomenat Grups Cooperatius Ciutadans. N’hi ha quatre, que tracten Les Rambles de manera holística, però cadascun des d’una perspectiva diferent:

El treball dels GCC, concebuts com grups autònoms de generació de coneixement, tracten temes transversals com pot ser el turisme, l’habitatge o el desenvolupament local.

Els Grups Cooperatius Ciutadans estan formats per representants d’entitats interessades en cada temàtica, ciutadania experta en temes específics, integrants d’àrees rellevants de l’administració i els mateixos tècnics de l’equip km-Zero. Aquests Grups s’han anat construint artesanalment, contactant amb entitats i ciutadania que representen diferents àmbits i sensibilitats. Tot i ser concebuts com a grups autònoms, es preveu el seu reforç i seguiment per part de membres de l’equip km-Zero.

 

Composició dels Grups Cooperatius i la Comissió de Seguiment
Composició dels Grups Cooperatius i la Comissió de Seguiment

 .

Grup Motor,
Comissió de Seguiment
i Taula Executiva

Amb representants de la ciutadania i membres de l’equip tècnic d’aquests quatre Grups Cooperatius Ciutadans es conforma el Grup Motor, que treballen amb continuïtat mensual i tenen una visió general del procés i la coordinació.

Es compta amb la Comissió de Seguiment, a la què, a més dels components del Grup Motor s’incorporen els i les representants polítics de les àrees involucrades al projecte. Se’ls informa dels avenços del procés i resultats, i és l’espai de presa de decisions per al desenvolupament del procés.

Finalment es compta amb una Taula executiva constituïda per l’Ajuntament i els representants de la UTE kmZero, per fer seguiment del desenvolupament del procés, el treball cooperatiu, la definició de propostes, etc.Tallers oberts,
programes oberts
i lesrambles.decidim.barcelona

Més enllà del treball dels Grups Cooperatius Ciutadans, i els espais de seguiment, coordinació i presa de decisions del Grup Motor i la Comissió de Seguiment, el procés compta amb la realització de Tallers oberts a tota la ciutadania: sessions de treball cooperatives obertes, de fins a 150 persones, on pot participar tothom qui s’inscrigui durant la corresponent convocatòria. Als tallers es contrasten, modulen o completen els temes treballats als Grups Cooperatius Ciutadans a cada fase. Durant tot el procés es realitzen quatre tallers oberts, dos de diagnosi participativa i dos més per coproducció de propostes (aquests dos últims concentrats en un sol dia).

Els Grups Cooperatius Ciutadans tenen a més l’autonomia d’impulsar altres accions participatives complementàries als seminaris i tallers, també anomenats Programes Públics. Així, podran convocar a entitats i ciutadania experta a les seves pròpies sessions de deliberació, realitzar accions al carrer, organitzar consultes a través de l’espai Les Rambles a la plataforma Decidim.Barcelona, etc.

Finalment, l’espai del procés Les Rambles a la plataforma Decidim.Barcelona es concep també com un espai de participació i interacció amb el procés. A més d’espai de referència per a les convocatòries de trobades presencials, repositori de resultats i propostes, i seguiment del procés, a iniciativa dels Grups Cooperatius Ciutadans, s’obriran funcionalitats de participació en les diferents fases previstes.

Auditoria i transparència

Durant tot el procés es mantenen criteris d’auditoria ciutadana i transparència, de manera que es pot fer el seguiment de tot allò que va ocorrent o es va decidint. Es facilitaran canals d’informació i comunicació bidireccional, constants durant tot el procés, i que permeten realitzar una traçabilitat total dels continguts de cada activitat, document generat o proposta plantejada.

Els espais de cooperació administració-ciutadania Rambla sXXI
Els espais de cooperació administració-ciutadania Rambla sXXI