Els Grups Cooperatius Ciutadans validen les actuacions per a rescatar Les Rambles

El procés cooperatiu per transformar Les Rambles va celebrar el Seminari Principal el passat dijous 24 de maig. Aquest seminari, organitzat per als membres dels Grups Cooperatius Ciutadans (GCC), es va centrar en presentar i informar sobre les actuacions proposades per al rescat de Les Rambles sorgides del procés de cooperació que s’està duent a terme.

180524_Seminari PrincipalFoto: Dolors Pena

El Seminari Principal es va plantejar perquè fos un espai de retorn i avaluació de totes aquestes propostes. La coordinadora de l’equip de km_Zero, Itziar González, va ser l’encarregada d’explicar als GCC cadascuna de les propostes d’actuació i, sobre aquestes propostes, els assistents van donar el seu vot favorable o en contra. D’aquesta manera, el que es pretenia al seminari era obtenir un retorn de la feina feta fins ara amb el procés cooperatiu, aconseguint el suport dels GCC per a les actuacions que s’estimen més necessàries.

Després d’aquesta sessió de treball, a la què van assistir més de 50 persones, va sorgir el compromís de realitzar una darrera reunió dels Grups Cooperatius Ciutadans per tal de poder treballar al voltant d’una taula i fer una anàlisi de cadascuna de les fitxes de les actuacions proposades amb més detall. Aquesta darrera sessió es durà a terme, segurament, a finals de juny i es convocarà als participants amb suficient anterioritat.

Aquesta darrera sessió de treball també servirà per fer una valoració conjunta de tot el procés cooperatiu i fer pública la darrera rotativa (03#Reivindica) que ja estarà disponible i que contindrà tota la informació final del projecte. D’aquesta manera, totes les persones interessades podran seguir l’evolució del procés en la fase següent, la de desenvolupament del projecte executiu i implementació de les estratègies.

Des de km_Zero volem agrair la paciència, la participació i l’escolta atenta de totes les persones dels Grups Cooperatius Ciutadans que van assistir al Seminari Principal.

#RepensemLesRambles