Crònica Taller Obert Virreina: primer mapa cooperatiu per transformar Les Rambles

Unes 50 persones van participar en el segon Taller Obert “Virreina” en el marc del projecte cooperatiu de reforma Les Rambles celebrat el passat 3 de març, a les instal·lacions del Museu Marítim de Barcelona. Aquest projecte pretén repensar la configuració actual de la Rambla, tant a escala urbana com humana, i proposar una transformació i revitalització d’aquest espai urbà mitjançant una metodologia cooperativa on totes les veus hi tinguin cabuda.

Els tallers oberts són la manera en què el procés cooperatiu s’obre a totes les persones interessades a col·laborar en aquesta fase de diagnosi en què es troba el projecte, i que precisament es va tancar amb aquest Taller obert Virreina.

Les persones assistents van participar activament fent un recorregut per diferents mapes de Les Rambles, organitzats segons els eixos dels quatre Grups Cooperatius Ciutadans (GCC): Moviment, Cultura i Equipaments, Comunitat i Espai públic i Economia i Treball. Es va fer una mapificació d’aspectes positius, negatius i d’oportunitat vinculats a aquests quatre aspectes de les Rambles. Finalment, un gran panell mural va recollir les aportacions de les persones participants per identificar els llocs més rellevants a tenir en compte a la transformació de la Rambla, basant-se en l’experiència individual de cadascuna de les persones.

Alguna de les conclusions que ja podem extreure del taller és que, majoritàriament, es veu la Rambla com un espai d’oportunitat. En aquest sentit, es van realitzar 124 aportacions vinculades a espais d’oportunitats com són el Teatre Principal, La Virreina, Colom i Drassanes, i Canaletes.

Com aspectes negatius, amb 49 aportacions, es destaquen sobretot aspectes generals com són el trànsit, la massificació de quioscs amb souvenirs, la dificultat de passejar i l’excés de terrasses, la mercantilització de la Rambla, la transformació de la Boqueria en espai turístic i la degradació d’algunes zones i espais, entre d’altres.

Com a aspectes positius, els participants van destacar molts espais coneguts a les Rambles com la Biblioteca Andreu Nin, el mercat de la Boqueria o el Liceu i Colom, entre d’altres.

Val a dir que, en termes generals, hi ha molts espais que agraden a la ciutadania, però sovint, aquests mateixos espais, pel valor que els hi aporten es consideren que no estan prou cuidats, o bé, que podrien tenir un nou ús que els hi donés molt més valor; per això, és bastant comú que un mateix espai pugui ser positiu, negatiu i representi una oportunitat de cara el futur.

Tot el recorregut del taller es va fer de manera distesa i agradable a l’espai habilitat per al taller al Museu Marítim. Al final, les persones participants van poder endur-se a casa el primer número d’una publicació en format diari sobre el projecte, amb explicació dels seus objectius, la feina feta fins ara i tot allò que cal saber per cooperar-hi.

D’aquest taller, juntament amb el primer taller obert Canaletes celebrat el passat 27 de gener, els tècnics de l’equip kmZERO extrauran i analitzaran tota la informació, que es plasmarà en el Document Miró (document d’objectius i criteris), que estarà complet per a finals del mes de març.

Des de l’equip kmZERO volem agrair a tots els assistents la seva dedicació i les seves aportacions al projecte. El proper taller obert està previst per al pròxim 14 d’abril i s’anunciarà l’obertura d’inscripcions amb suficient antelació.

 

MAPES

Mapa Cultura i Equipaments
Mapa cultura i Equipaments

Mapa Comunitat i Espai públic
Mapa Comunitat i Espai públic

Mapa Moviment
Mapa Moviment

Mapa Economia i Treball
Mapa Economia i Treball