Convocatòria Seminari Virreina

El projecte cooperatiu de Les Rambles es troba a l’equador de la fase de diagnosi participativa. Aquesta fase va començar el mes de gener i té previst finalitzar al març d’aquest 2018. Seguint la línia de treball cooperatiu en què es basa la metodologia, es realitzarà una nova trobada general dels Grups Cooperatius Ciutadans (GCC), en format de Seminari, el 22 de febrer a l’Arts Santa Mònica. Aquest serà el segon seminari on els GCC treballin tots els aspectes que versen sobre la transformació de les Rambles.

Al seminari Virreina treballarem els resultats de la fase anterior per trobar mancances i tornar a reflexionar sobre els raonaments fets amb una perspectiva més aposentada pel pas del temps. També prepararem continguts per al taller obert següent per aconseguir tenir una base sòlida sobre la qual es treballarà de manera oberta amb les persones participants.

Recordem que aquests seminaris són una eina cooperativa a la qual participen els GCC, que formen part de l’estructura de treball continu del procés, i que l’assistència és restringida a les persones que ja s’hi inclouen a aquesta línia de treball. Totes les persones a títol particular que no formen part d’aquests grups ja configurats però vulguin participar ho poden fer als tallers oberts. El proper tindrà lloc el 3 de març al Museu Marítim de Barcelona.

#RepensemLesRambles