Seminari Principal: retorn de la feina als Grups Cooperatius Ciutadans

El procés cooperatiu per transformar Les Rambles que ha acompanyat l’elaboració de l’avantprojecte i dels plans estratègics, tindrà el seu moment de retorn als Grups Cooperatius Ciutadans amb la celebració del Seminari Principal, que se celebrarà a l’Arts Santa Mònica el dijous 24 de maig a partir de les 18.30 h.

seminari Principal convocatoria

Aquest seminari està plantejat com un espai de retorn del procés cooperatiu, de manera que l’equip tècnic de km_ZERO expliqui una per una les actuacions proposades finalment, que s’aniran validant al llarg de la sessió de treball.

A la fase següent de la redacció del projecte d’execució, els membres de la Comissió dels Grups Cooperatius Ciutadans, constituïts des del mes de desembre del 2017 i liderats per l’equip tècnic de km_ZERO, es convertiran també en membres de la Comissió de Seguiment.

Després de sis mesos de treball cooperatiu, es presentarà el projecte d’urbanització per a recuperar Les Rambles, que serà la plasmació en l’espai de tot aquest procés i la base física a partir de qual es desenvoluparan les estratègies dels diferents plans: Pla de dinamització comunitària i temporal, Pla de gestió cultural i d’equipaments, Pla de gestió de gran afluència.

#RepensemLesRambles