Seminari Canaletes. Primer seminari amb els Grups Cooperatius Ciutadans (GCC)

El proper Dimarts 16 de gener iniciem el projecte de millora de la Rambla de Barcelona. Aquest primer encontre serà un seminari amb els Grups Cooperatius Ciutadans (GCC) que col·laboren amb el projecte i s’inscriu dins la fase de Diagnosi Participativa. Aquests Grups Cooperatius formen part de l’estructura participativa del projecte Les Rambles i estan formats per representants d’entitats, membres d’àrees rellevants de l’administració, tècnics de l’equip Km-Zero i ciutadania experta en temes específics.

Aquests Grups Cooperatius Ciutadans representen entitats de diferents àmbits i sensibilitats i se n’han construït quatre, per tractar l’espai públic de la Rambla de Barcelona d’una manera holística, però cadascun des d’una perspectiva diferent: GCC de Moviment, GCC de Cultura i Equipaments, GCC de Comunitat i Espai Públic i GCC d’Economia i Treball.

Els eixos de treball i Grups Cooperatius Ciutadans (GCC)
Els eixos de treball i Grups Cooperatius Ciutadans (GCC)

En aquest primer seminari, anomenat “Seminari Canaletes“, es pretén fer un treball transversal amb tots aquesta grups i que puguin enriquir les seves visions amb les de la resta. Dins aquesta jornada es treballarà els continguts del document Canaletes, aquell que conté les bases de treball del projecte i de la metodologia que es farà servir.

El taller té l’objectiu de treballar tres conceptes fonamentals sobre els quals s’haurà de reflexionar, debatre i obtenir resultats. Amb el concepte de Mapa d’Agents, pretenem que els diferents GCC analitzin la xarxa vinculada al projecte i la completin, al mateix temps que es reconeixen com a part d’aquest mapa. Respecte al concepte de Comunicació, es treballarà la detecció i anàlisi de les eines que ja s’utilitzen així com la incorporació d’altres que les puguin complementar i millorar entre tots els agents dins aquest projecte. Com a tercer concepte clau, es tractaran les Escenes de Diagnosi amb l’objectiu d’esbrinar qui són els actors i elements urbans presents a Les Rambles així com quines són les problemàtiques i oportunitats que tenen.

Aquesta és la primera sessió que inaugura el treball cooperatiu per a dinamitzar i remodelar Les Rambles. Durant les properes setmanes es convocarà el primer taller obert al públic, on podrà participar tothom, prèvia inscripció a la corresponent convocatòria. A mesura que es vagin produint resultats a cada taller, seminari o noves convocatòria, s’anirà actualitzant tota la informació.